100 найуживаніших слів. Продовження. 1


words

Як я обіцяв, наводжу переклад 100 найуживаніших слів англійської мови.

the означений артикль (Див. тут і тут.)
of прийменник родового відмінку
and і
to до
a неозначений артикль (Див. тут і тут.)
in в
is є
you ти
are є
for для
that що
or або
it воно
as як
be бути
on на
your твій
with з
can могти
have мати
this цей
an неозначений артикль (Див. тут і тут.)
by прийменник орудного відмінку
not не
but але
at на
from з
I я
they вони
more більше
will допоміжне слово для майбутнього часу
if якщо
some кілька
there там
what що
about про
which котрий
when коли
one один
their їхній
all все
also також
how як
many багато
do робити
has має
most найбільше
people люди
other інший
time час
so так
was був
we ми
these ці
may могти
like подобатись
use використовувати
into в
than ніж (сполучик)
up угору
out з
who хто
them їх
make виготовляти
because бо
such такий
through крізь
get отримувати
work працювати
even навіть
different різний
its його
no ні
our наш
new новий
film фільм
just лише
only тільки
see бачити
used використаний
good добрий
water вода
been був
need потребувати
should потрібно
very дуже
any будь-який
history історія
often часто
way шлях
well добре
art мистецтво
know знати
were були
then тоді
my мій
first перший
would допоміжне слово
money гроші
each кожен

А це переклад речень, у яких використовуються цих 100 слів. Див. цей пост.

I would like to use this good work for my people because they know the history of art and see well how it may be used. Я хотів би використати цю добру роботу для моїх людей, бо вони знають історію мистецтва і добре бачать, як її можна використати.
If that is just water then you can have more. Якщо це лише вода, то можеш взяти більше.
What about a different film? Як щодо іншого фільму?
Should we get many of these? Візьмемо багато?
Do you have any money on you? У тебе є із собою гроші?
Which is the only way? Котрий шлях єдиний?
Most people have not even been there, but some people have been there very often. Більшість людей там навіть не були, але деякі бували там дуже часто.
Were you there? Ти там був?
No need to work with this. Немає потреби з цим працювати?
Are they through? Вони закінчили?
I will do it some other time. Я зроблю це колись іншим часом.
So when do your new people make their money? Отже, коли твої нові люди зароблятимуть гроші?
Each of you will have more than we do. Кожен з вас матиме більше, ніж ми.
What are you up to? Що ти задумав?
I make money from water. Я заробляю гроші на воді.
First time, they have used our history. Уперше вони використали нашу історію.
Their money was also used up. Їхні гроші також закінчились.
Who has been with them? Хто з ними був?
One for all, and all for one! Один – за всіх, і всі – за одного!
What time was he there at? О котрій годині він там був?
I do as you do. Я робитиму як ти.
We are out of water. У нас закінчилась вода.
Has this money been used for what we need it for? Ці гроші використовувались на наші потреби?
Such water is no good. Така вода нінащо не придатна.
Money or work? Гроші чи робота?
Art in its history. Мистецтво в своїй історії.
What time will you do it by? До котрого часу ти це зробиш?
This is an art he has not used. Цим мистецтвом він не користувався
Can we get into it? Може розглянемо детальніше?

Якщо вам цікаво, і ви бажаєте стати привілейованим читачем, отримувати на електронну пошту дописи та різні подарунки, то можете підписатися на мій блог.


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

One thought on “100 найуживаніших слів. Продовження.