5 сотня слів. Переклад


Дорогі читачі, пропоную вашій увазі переклад п’ятої сотні слів, яку без перекладу можна подивитись ось тут:

П’ята сотня найуживаніших слів англійської мови. Перевір, чи знаєш!

words

buy купувати
development розвиток
guard охороняти
hold тримати
language мова
later пізніше
main головний
offer пропонувати
oil нафта
picture картина
potential потенціальний
professional професійний
rather радше
access доступ
additional додатковий
almost майже
especially особливо
garden город
international міжнародний
lower нижчий
management керування
open відкривати
player гравець
range область
rate тариф
reason причина
travel подорожувати
variety різноманітність
video відео
week тиждень
above над
according відповідно
cook куховарити
determine визначати
future майбутнє
site сайт
alternative альтернатива
demand вимагати
ever колись
exercise вправа
following після
image образ
quickly швидко
special особливий
working працює
case випадок
cause причина
coast берег
probably імовірно
security безпека
true правдивий
whole цілий
action дія
age вік
among серед
bad поганий
boat човен
country країна
dance танець
exam іспит
excuse вибачення
grow рости
movie кіно
organization організація
record записувати
result результат
section розділ
across через
already вже
below під
building будівля
mouse миша
allow дозволяти
cash готівка
class клас
clear ясно
dry сухий
easy легко
emotional емоційний
equipment обладнання
live жити
nothing нічого
period період
physics фізика
plan план
store магазин
tax податок
analysis аналіз
cold холодний
commercial комерційний
directly прямо
full повний
involved залучений
itself сам
low низький
old старий
policy політика
political політичний
purchase купувати
series серія

Якщо вам цікаво, і ви бажаєте стати привілейованим читачем, отримувати на електронну пошту дописи та різні подарунки, то можете підписатися на мій блог.

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *