6-та сотня найпоширеніших англійських слів. Переклад!


Дорогі читачі, наводжу переклад 6-ї сотні слів, перевірити знання якої можна тут, де ці слова наведено без перекладу. Окрім того, хочу зазначити, що у перекладі я наводжу лише одне значення слова, яке перше спадає на думку. Звичайно, багато слів мають інші значення, в залежності від контексту. Метою цієї рубрики наразі не є навчити вас слів. Я наводжу ці слова, щоб ви могли перевірити свій пасивний запас слів, тобто слова, які ви можете впізнати у контексті і назвати, не зазираючи у словник, бодай одне значення кожного слова.

words-639303_1280

Отож, 6-та сотня – переклад:

side бік
subject предмет
supply постачати
therefore тому
thought думка
basis основа
boyfriend хлопець
deal угода
direction напрямок
mean значити
primary першочерговий
space простір
strategy стратегія
technology технологія
worth вартий
army армія
camera камера
fall падати
freedom свобода
paper папір
rule правило
similar подібний
stock запаси
weather погода
yet але
bring приносити
chance шанс
environment середовище
everyone кожен
figure фігура
improve покращувати
man чоловік
model модель
necessary необхідний
positive позитивний
produce виробляти
search шукати
source джерело
beginning початок
child дитина
earth земля
else ще
healthy здоровий
instance випадок
maintain утримувати
month місяць
present теперішній
program програма
spend витрачати
talk говорити
truth правда
upset засмучений
begin починати
chicken курка
close близько
creative творчий
design конструкція
feature риса
financial фінансовий
head голова
marketing маркетинг
material матеріал
medical медичний
purpose ціль
question питання
rock скеля
salt сіль
tell розповідати
themselves самі
traditional традиційний
university університет
writing твір
act акт
article стаття
birth народження
car автомобіль
cost вартість
department відділ
difference різниця
dog собака
drive їхати
exist існувати
federal федеральний
goal мета
green зелений
late пізно
news новина
object завдання
scale масштаб
sun сонце
support підтримка
tend схилятися
thus так
audience аудиторія
enjoy насолоджуватися
entire цілий
fishing риболовля
fit придатний
glad щасливий
growth зростання

Якщо вам цікаво, і ви бажаєте стати привілейованим читачем, отримувати на електронну пошту дописи та різні подарунки, то можете підписатися на мій блог.

Якщо вам щось незрозуміло, ви хочете щось спитати, або з чимось не погодитись, пишіть унизу в коментарях, або мені на електронну пошту. Я завжди з радістю відповім!

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *