Четверта сотня найуживаніших англійських слів. Переклад!


Дорогі друзі, пропоную вашій увазі переклад четвертої сотні найуживаніших англійських слів

top-400-2

Попередні “сотні” без перекладу тут:

1 сотня, 2 сотня, 3 сотня

А з перекладом тут:

1 сотня, 2 сотня, 3 сотня

Також, все можна знайти через пошук ліворуч угорі, або через зміст.

До усіх слів наведено лише одне значення.

line лінія
product товар
care турбота
group група
idea ідея
risk ризик
several декілька
someone хтось
temperature температура
united об'єднаний
word слово
fat жирний
force сила
key ключ
light світло
simply просто
today сьогодні
training тренування
until допоки
major великий
name ім'я
personal особистий
school школа
top вершина
current поточний
generally взагалі
historical історичний
investment інвестиція
left лівий
national національний
amount кількість
level рівень
order порядок
practice практика
research досліджувати
sense сенс
service послуга
area сфера
cut різати
hot гарячий
instead замість
least найменший
natural природний
physical фізичний
piece шматок
show показувати
society суспільство
try намагатися
check перевіряти
choose вибирати
develop розробляти
second другий
useful корисний
web мережа
activity діяльність
boss начальник
short короткий
story історія
call кликати
industry промисловість
last останній
media медіа
mental розумовий
move рухатись
pay платити
sport спорт
thing річ
actually взагалі-то
against проти
far далеко
fun веселощі
house дім
let дозволяти
page сторінка
remember пам'ятати
term термін
test тест
within в межах
along вздовж
answer відповідати
increase збільшувати
oven пічка
quite досить
scared наляканий
single єдиний
sound звук
again знову
community спільнота
definition визначення
focus зосереджуватися
individual окремий
matter питання
safety безпека
turn повертати
everything все
kind вид
quality якість
soil ґрунт
ask питати
board дошка

Якщо вам цікаво, і ви бажаєте стати привілейованим читачем, отримувати на електронну пошту дописи та різні подарунки, то можете підписатися на мій блог.

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *