Друга сотня найуживаніших англійських слів. Переклад! 1


t-200jpg

Як я обіцяв, наводжу переклад другої сотні найуживаніших англійських слів. Першу сотню можна подивитися тут (без перекладу), або тут (із перекладом).

До речі, якщо ви пропустили якийсь мій допис, або бажаєте переглянути усі за порядком, можете натиснути на три смужки праворуч угорі і вибрати Зміст. Або натиснути сюди.

Отож, друга сотня:

over над
world світ
information інформація
map мапа
find знаходити
where де
much багато
take брати
two два
want хотіти
important важливий
family сім’я
those ті
example приклад
while тоді як
he він
look дивитися
government уряд
before перед
help допомагати
between між
go іти
own власний
however однак
business бізнес
us нас
great великий
his його
being бувши
another інший
health здоров’я
same той самий
study навчатися
why чому
few кілька
game гра
might міг би
think думати
free вільний
too також
had мав
hi привіт
right правий
still досі
system система
after після
computer комп’ютер
best найкращий
must повинен
her її
life життя
since оскільки
could міг
does робить
now зараз
during протягом
learn вивчати
around навколо
usually зазвичай
form форма
meat м’ясо
air повітря
day день
place місце
become ставати
number число
public громадський
read читати
keep зберігати
part частина
start починати
year рік
every кожен
field поле
large великий
once якось
available наявний
down униз
give давати
fish риба
human людина
both обидва
local місцевий
sure упевнений
something щось
without без
come приходити
me мене
back назад
better кращий
general загальний
process процес
she вона
heat тепло
thanks дякую
specific конкретний
enough достатньо
long довгий
lot багато
hand рука

Якщо вам цікаво, і ви бажаєте стати привілейованим читачем, отримувати на електронну пошту дописи та різні подарунки, то можете підписатися на мій блог.


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

One thought on “Друга сотня найуживаніших англійських слів. Переклад!